| داده کاوان|بازاریابی و صادارت به آمریکای شمالی:09122905340(واتس آپ)|

Loading...
/خدمات طراحی سیستم
خدمات طراحی سیستم ۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۶:۵۵:۳۱ +۰۰:۰۰

طراحی سیستم یکی از خدماتی است که در دپارتمان طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم شرکت مشاوره مدیریت داده کاوان انجام می شود، منظور از سیستم مجموعه ای به هم پیوسته که با هم در تعامل هستند و به همدیگر پاسخ می دهند. در صورتی که پاسخی از طرف اجزای این مجموعه وجود نداشته باشد نمی توان این مجموعه را سیستم نامید. در کسب و کارها مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف سازمانی به صورت نظام یافته استفاده از تفکر سیستمی و طراحی سیستم های خرد و کلان در سازمان است. در هر سیستم اجزای مختلفی وجود دارد که برای ایفای نقش خود نیاز تحلیل، ارزیابی، مدلینگ و نهایتا ارزیابی و پایش است.

پیشرانه های کسب و کار فرایندها ی خاصی هستند که بسته به سازمان باعث افزایش اثر بخشی فعالیت های یک مجموعه خواهد بود. در طراحی پیشران های کسب و کار تحلیل سازمان و پیدا کردن نقاط استراتژیک اهمیت فوق العاده ای دارد. در طراحی سیستم ها و فرایندهای پیشران که عموما در بخش های مشتری، تولید محصول یا خدمت و یا بازاریابی و فروش هستن ، فرایندی تعبیه خواهد شد که ارزش آفرینی برای مجموعه متعلقه را به مقدار بسیار زیادی بالا خواهد برد. این روش در کشورهای پیشرفته به صورت تخصصی و برای مشاغل و سازمان های خاص ارائه می شود و اولین بار توسط تیم مشاوره مدیریت مک کنزی پیاده سازی شده است.

تهیه طرح بازاریابی

استانداردهای ایزو 

امروزه تقریبا اکثر مدیران با نام استانداردهای حوزه مدیریت کیفیت آشنا هستن و هر سازمانی بنا به اولویت و نیازمندی خود اقدام به اخذ استاندارد ایزو در حوزه های مختلف و نوع های خاص خود می نماید، اما سوال بزرگ اینجاست که آیا واقعا همه سازمان ها به مبانی این استانداردها اعتقاد دارند؟ در طول سال هایی که ما در این حوزه فعالیت داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم که درصد بسیار پایینی از شرکتها و سازمانها به اصول و مبانی این استانداردها اعتقاد دارند و صرفا بحث کیفیت به صورت یک برنامه غیر ضروری دیده شده است. شاید یکی از دلایل که البته می تواند دلیل مهمی هم باشد مشاوران غیر حرفه ای این کار هستن که با ایزو فروشی و کپی و پیست کردن مستندات این ذهنیت را ایجاد کرده اند که ایزو مجموعه ای از مستندات است. حقیقت امر ایزو به جای یک مجموعه مستندات یک تفکر است و مدیری که به این تفکر که خود نمونه کاملی از تفکر سیستمی است اعتقاد نداشته باشد در بهره برداری از این استاندارد ناموفق خواهد بود. ما معتقدیم اگر هر کدام از استانداردها ی ایزو درست پیاده شود و به جای کپی کردن مدارک تجزیه و تحلیل درست و متناسب با ابعاد و فعالیت های سازمان انجام شود و مهمتر از این ها مدیریت با تفکر سیستمی آشنا شود می توان یک روش مدیریتی بسیار خوب و قابل اتکاء در سازمان باشد. ما پیشنهاد می کنیم حتما یک جلسه در خصوص نحوه پیاده سازی درست این استانداردها با مشاوران ما داشته باشید.

تهیه طرح بازاریابی

بهره وری

در یک فرمول ساده می توان بهره وری را حاصل اثر بخشی و کارایی دانست.
بهره وری = کارآیی (انجام درست کارها) + اثربخشی(انجام کارهای درست)
بهره وری بر طبق تعریف سازمان ملی بهره وری ایران:
بهره وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی تر است.

به نظر می رسد تعریفی از اثربخش بخواهیم ارائه کنیم می توانیم بگوییم:
عبارتست از از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود نائل می آید. اثربخشی یک مفهوم کلی دارد و به صورت کلی دربرگیرنده تعداد زیادی از متغیرهاست. لذا هنگام تعیین اثر بخشی سازمان حدود یا میزانی که هدفهای چندگانه تامین شده اند سنجیده و یا اندازه گیری می شوند و مورد قضاوت قرار می گیرند.
و همچنین کارایی را می توانیم اینگونه تعریف کنیم:
واژه کارآیی معنی محدودتری دارد و عبارتست از، مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است.
لذا اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگری با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخصی برسد، می گویند که کارآیی بیشتری دارد، در برخی از سازمانها کارآیی به اثربخشی منجر می شود و در برخی هم بین این دو رابطه ای وجود ندارد.
بعد از این تعاریف می توان به مبحث مدیریت بهروری برسیم، مدیران علاوه بر وظایف مرسوم خود (برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هدایت و هماهنگی) ، از دیدگاهی دیگر ۲ وظیفه مهم دارند، یکی رسیدگی به امورجاری و دوم ، بهبود وضعیت موجود.
مدیریت بهره وری ارتباط مستقیم با وظیفه دوم دارد.لذا هر چه رسیدگی به امور جاری وقت بیشتری از مدیران ارشد سلب نماید به همان نسبت سازمان شانس رقابت پذیری و داشتن فردایی بهتر را به واسطه عدم اعمال مدیریت بهره وری از دست خواد داد.
لذا مدیریت بهره وری اعمال نوعی مدیریت است که بتواند اندیشه ، تفکر، باور و پرداختن به مساله بهبود را کنار وظایف جاری فراهم آورد. لذا برنامه ریزی، اجرا، هدایت و هماهنگی برنامه های بهبود را مدیریت بهره وری گویند.
حال این سوال باید پاسخ داده شود که چگونه می توان استفاده کرد؟ به عنوان مثال در مبحث منابع انسانی آیا جوابی برای سوال های زیر دارید؟
تعداد نیروی انسانی متناسب با نیاز است؟
آیا توزیع نیروی انسانی بهینه است؟
آیا ساعات کار موظف رعایت می شود؟
آیا مبلغ اضافه کاری و کارانه هر فرد بر اساس کارکرد واقعی تعیین می شود؟
آیا از اهرم های تشویق مالی برای افزایش بهره وری در سیستم سود می برید؟
آیا پرسنل احساس می کنند که دریافتی آنها به میزان تلاش آنها بستگی دارد؟
و بالاخره آیا اصلاً می دانید مجموع دریافتی هر فرد در ماه چقدر است؟
ما با ممیزی بهروری سازمان شما ، گزارش جامعی از نقاط ضروری در سازمان شما را ارائه خواهیم داد و برای شما داشبوردی را طراحی خواهیم کرد که پاسخ به همه مولفه های بهره وری را داشته باشید و نظام های بهره وری را تدوین و در اختیار شما قرار می دهیم. ما پیشنهاد می کنیم.

تهیه طرح بازاریابی

تعالی سازمانی

امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.
مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟
امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) و مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند.
یکی از مدل های مدل تعالی EFQM است که امروزه بیشتر در حوزه تعالی سازمانی مطرح است. مدل تعالی سازمانی الگویی است ایده آل به منظور رشد وارتقاء سازمانها از طریق شناسایی نقاط قوت وتعریف فرصت های قابل بهبود و سازمان های متعالی به سازمانی گفته می شود که قصد انطباق هرچه بیشتر خود با مدل تعالی راداشته وقدم درمسیر تعالی سازمانی می گذارند. برای ارزیابی سازمان از منظر مدل های تعالی سازمان عناصر RADAR یکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد . که شامل ۴ عنصر نتایج،رویکردها،جاری­سازی،ارزیابی و اصلاح است .

 

تهیه طرح بازاریابی

امروزه شرکت های تولیدی با توجه به شرایط حاکم بر محیط داخلی و خارجی خود و ویژگی های محصول، روش های مختلفی را برای تولید محصولات به کار می گیرند. این روش ها در قالب سیستم های تولیدی نشان داده می شوند. یک سیستم تولیدی را می توان با توجه به نوع و شرایط محصول انتخاب و استقرار داد ولی آنچه اهمیت دارد این است که آیا سیستم استقرار یافته از بازدهی لازم برخوردار ایت؟ آیا تمامی الزامات تهیه محصول یا خدمات با پایین ترین بهای تمام شده را دارد؟ آیا با تکنولوژی تولید سازگار است … شاید بشود چندین و چند سوال را مطرح کرد که یک سیستم تولیدی مناسب باید به آن پاسخ بدهد. انواع سیستم های تولیدی امروزه از حالت سنتی خارج شده و مباحث نوینی از جمله تولید ناب، تولید سبز و … به وجود آمده است. اگر شما در حال تولید هستید پیشنهاد ما به شما استفاده از ممیزی سیستم های تولیدی ماست، ما در این ممیزی ضمن ارزیابی سیستم تولید شما به عارضه یابی و جایگزینی سیستم و یا مهندسی مجدد فرایند تولید خدمت یا محصول شما خواهیم پرداخت، برخلاف آنچه که در دیده می شود علاوه بر شرکت های تولیدی شرکت های خدماتی نیز این چاچوب را دارند و تحلیل مدل کسب و کار یکی از ابزارهای توسعه مدل های تولید خدمات در آن هاست

تهیه طرح بازاریابی

ایمنی محصول با آنچه به تحت عنوان ایمنی صنعتی یاد می شود کاملا متفاوت است و در این مبحث یعنی ایمنی محصول بر اساس استانداردهای ایمنی محصول در هر دسته بندی مجموعه قواعد و روش هایی در زمان طراحی و تولید محصول یا نرم افزار پیاده سازی می شود که ریسک هر واقعه بررسی و اقدامات مورد نیاز در هر لحظه برای آن تعبیه خواهد شد. سطوح ایمنی محصول با درجه sil ارزیابی می شود که از یک تا چهار است. در حقیقت برای طراحی و تولید محصول با سطح ایمنی مورد دخواست از همان ابتدای طراحی باید به سطح ایمنی آن را هدف قرار داد و بر اساس آن و استانداردهای خاص آن حوزه فرایند طراحی و توسعه انجام بپذیرد. اموزه علاوه بر استاندارد های تخصصی هر حوزه استاندارد۱۰۳۷۷ به صورت عمومی وجود دارد که هدف آن، ارائه روش‌های مدیریت و ارزیابی ریسک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های بزرگ‌تر برای عرضه کالای مصرفی ایمن‌تر می‌باشد. این استاندارد به چهار بخش اصلی: اصول کلی، طراحی ایمن، تولید ایمن و امنیت در خرده‌فروشی تقسیم می‌شود. .

تهیه طرح بازاریابی

استاندارد ملی ایران

سازمان اداره استاندارد ایران (INSO ) به عنوان متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانی وظیفه تدوین استانداردهای ملی ایران ISIRI را دارا می باشد.
بیش از ۲۶۰۰۰ استاندارد ملی در کشوربرای بعضی محصولات در کشور تدوین شده است که برای برخی محصولات در صورتی که استانداردی تدوین شده باشد جنبه اختیاری یا اجباری دارد.
استاندارد ملی اجباری:
تولید کنندگانی که محصولاتی که در حال حاضر دارای استاندارد اجباری هستند را تولید می کنند الزاما باید این استاندارد را در سازمان خود پیاده سازی نمایند و با اخذ علامت استاندارد روی کالا و بسته بندی های خود اطمینان حاصل کنند که در معرض دید مصرف کننده است . بدیهی است تولید محصولات دارای استاندارد اجباری بدون اخذ نشان استاندارد غیر قانونی می باشد.همچنین در زمینه صادرات ،محصولاتی که استاندارد ملی ایران برای آنان اجباری تلقی می گردد بر اساس قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست جهت صادرات اقدام به اخذ استاندارد ملی ایران نمایند.
استاندارد تشویقی:
دسته دیگری از محصولات که عموما استاندارد ملی آنان به تازگی تهیه گردیده و یا هنوز این استاندارد رای کافی برای تصویب اجباری بودن را اخذ ننموده است به عنوان استاندارد ملی تشویقی شناخته می شوند که تولید کنندگان این اصناف می توانند در صورت تمایل اقدام به دریافت نشان استاندارد ملی ایران نمایند.بدیهی است تولید محصولاتی که استاندارد ملی آنان تشویقی می باشد بدون اخذ نشان استاندارد ملی ایران غیر قانونی نبوده و منعی نخواهد داشت.
شما چه محصولاتی تولید می کنید؟ آیا مشمول استاندارد اجباری هستید و اطلاع ندارید؟ آیا قصد صادرات دارید و هنوز برای اخذ استاندارد محصولات خود اقدام نکرده اید؟

تهیه طرح بازاریابی

شما در هر سازمان، صنف یا شخصی هستید که به کار تولید و یا ارائه خدمات مشغول هستید می توانید از خدمات اجرایی و مشاوره ای ما استفاده کنید. شرکت مشاوره مدیریت داده کاوان به عنوان شرکتی با پایه دانشی ارزشمند و به کار گیری متخصصان و اساتید برجسته دانشگاهی خدمات مشاوره و عارضه یابی و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز شما به انجام می رساند. برای آشنایی با انواع روش های مشاوره به صفحه فرایند مشاوره در صفحه اصلی مراجعه کنید و یا لینک زیر را کلیک نمایید.
آشنایی با انواع روش های مشاوره

تهیه طرح بازاریابی
ورود به سیستم رزرو وقت مشاوره